Lot dan Margin

Terdapat 2 jenis akaun yang ditawarkan oleh broker iaitu akaun regular dan akaun mini

Setiap transaksi atau urusniaga jual beli adalah dalam bentuk lot. Nilai 1 lot adalah berbeza untuk akaun regular dan akaun mini.

Jadual di bawah menunjukkan perbezaan antara kedua-dua jenis akaun mengikut standard leverage iaitu 1:100. (leverage akan diterangkan dalam topik yang seterusnya)

Akaun Regular Akaun Mini Saiz bagi 1 lot 100,000 USD 10,000 USD Modal yang anda perlu ada untuk 1 lot 1000 USD 100 USD

Minimum lot yang diperlukan untuk membuka akaun ini. 3 atau 4 lot (bergantung kepada broker)

Nilai 1 pip untuk 1 lot 10 USD 1 USD

Jika Usahawan Forex ingin membuka akaun regular atau akaun mini, Usahawan Forex perlu ada sekurang-kurangnya 3 atau 4 lot. Jika Usahawan Forex ingin membuka akaun regular, dan broker mengenakan syarat minimum 4 lot untuk membuka akaun regular, maka Usahawan Forex perlu ada modal sebanyak 4000 USD kerana nilai 1 lot ialah 1000 USD.

Setiap kali anda trade atau membuat transaksi jual/beli, Usahawan Forex akan menggunakan sebahagian daripada modal Usahawan Forex.

Ini dipanggil margin. Jika Usahawan Forex mempunyai modal sebanyak 5000 USD, Usahawan Forex menggunakan 1000 USD sebagai margin untuk Usahawan Forex berniaga . Selebihnya, 4000 USD digunakan sebagai reserve atau back-up margin .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s